Circular Economy

W modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy),…

Segregujmy odpady

Odpady segreguje 74 proc. Polaków, 52 proc. unika korzystania…