Circular Economy

W modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy), surowce, materiały i produkty będą wykorzystywane w stopniu dużo większym niż dotychczas, m.in. poprzez ponowne wielokrotne użycie, naprawy, recykling, odzysk. Dlatego wyroby z tworzyw sztucznych, tak powszechne w wielu obszarach naszego życia, zostały zaliczone przez Komisję Europejską do obszarów priorytetowych.
źródło: portalkomunalny.pl