Oferta

Zakup
odpadów

odpady metali żelaznych

odpady metali nieżelaznych

odpady kabli

odpady zawierające metale, nadające się do odzysku

odpady tworzyw sztucznych

odpady pochodzące z przetwarzania ZSEiE oraz stacji demontażu pojazdów

Przetwarzanie
odpadów

mieszaniny metali

mieszaniny metal - tworzywo sztuczne

rozdrabnianie metali lub tworzyw sztucznych

sortowanie odpadów

  • metal – metal,
  • metal tworzywo sztuczne,
  • tworzywo sztuczne-tworzywo sztuczne

Usługi
doradztwa

Doradztwo w gospodarce odpadami

Doradztwo w zakresie zakupu maszyn i urządzeń