Skup surowców wtórnych – Profes Recykling

Pod pojęciem surowców wtórnych rozumiemy te tworzywa, które po prawidłowo przeprowadzonym procesie segregacji można poddać recyklingowi. Każdego roku ogromne ilości odpadów, które moglibyśmy ponownie przetwarzać, zbierane są w tych miejscach, w których nie powinny się znaleźć – w lasach, na plażach, w zbiornikach wodnych czy parkach narodowych. Redukcja tak dużej ilości odpadów możliwa jest wyłącznie poprzez ich segregację, a następnie oddanie ich do firmy, która specjalizuje się w skupie surowców wtórnych, a następnie ich recyklingu. Wśród odpadów, które możemy oddać do ponownej obróbki zalicza się m.in. papier, tworzywa sztuczne, szkło, aluminium oraz odpady zielone, takie jak liście lub trawa.

skupem surowców wtórnych należących do różnych grup produktowych, począwszy od złomu, metali kolorowych lub miedzi, aż po plastik, aluminium oraz Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEiE). Co ważne, przyjmujemy każdą ilość odpadów, zarówno w wielkościach detalicznych, jak i hurtowych. Zastrzegamy jednak, że istnieje kilka grup produktów, które nie nadają się do ponownego wykorzystania, dlatego też nie powinny trafić do skupu surowców wtórnych. Zaliczamy do nich m.in. opakowania plastikowe i papierowe, które miały kontakt z tłuszczami, ceramikę, lakierowany i kredowany papier czy też opakowania zbudowane z kilku rodzajów tworzyw.

Skup surowców wtórnych – jak możemy zadbać o możliwość ponownego przetwarzania surowców?

Zanim nasze śmieci trafią do miejsca skupu surowców wtórnych, musimy pamiętać o należytym ich posegregowaniu. Jeżeli na tym etapie nie zadbamy o oddzielenie od siebie różnych rodzajów odpadów, wówczas ich recykling nie będzie możliwy. W związku z tym każdy z nas powinien zwrócić uwagę przede wszystkim na to, by opróżniać pojemniki ze znajdujących się w nich resztek, a także zmniejszać objętość wyrzucanych produktów poprzez ich zgniecenie. Co ważne, nigdy nie powinniśmy tłuc szkła, ponieważ może to utrudnić proces dalszego przetwarzania produktów szklanych.

Skup surowców wtórnych, a następnie ich ponowna obróbka to procesy niezwykle istotne dla naszego środowiska. Dzięki prostym czynnościom, które powinniśmy wykonywać na co dzień, mamy realny wpływ na zmniejszenie ilości gromadzonych odpadów, a co za tym idzie – na zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska. Z drugiej strony jest to szansa na pozyskiwanie materiałów, które w dzisiejszych czasach są trudnodostępne, czego przykładem jest m.in. miedź. Wysiłek, jaki wkładamy w segregację śmieci, a następnie przekazywanie surowców wtórnych do skupu to szansa na lepsze życie nie tylko dla nas, ale i dla całego społeczeństwa. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skupu surowców wtórnych i kontaktu z naszymi specjalistami, którzy udzielą informacji na temat procesów recyklingowych, jakie odbywają się w Profes Recykling.

    Napisz do nas