Żelazostopy

Żelazostopy to stopy żelaza z innymi metalami, które umożliwiają wprowadzanie dodatków stopowych do stali, staliwa oraz żeliwa. Zawierają one zazwyczaj jeden z pierwiastków należących do metali nieżelaznych lub półmetali. Żelazostopy wykorzystuje się przede wszystkim w formie metali przejściowych w hutnictwie żelaza oraz w przemyśle odlewniczym, ponieważ jest to jeden z najbardziej ekonomicznych sposobów wprowadzenia tego pierwiastka do kąpieli stalowej. Ich zadaniem jest głównie zwiększenie odporności na ścieranie, korozję oraz rozciąganie danego materiału. Część z nich wykorzystuje się także jako odtleniacze w produkcji stopów żelaza. Warto również pamiętać, że w większości przypadków zawartość żelaza jest znacznie niższa w żelazostopach niż innych składników stopu.

W Profes Recykling od wielu lat dążymy do tego, by w naturalny sposób wspierać gospodarowanie odpadami oraz zwiększać dostępność do złóż tych pierwiastków, których zasoby na Ziemi są coraz mniejsze. W związku z tym jedną z gałęzi naszej działalności jest skup metali rzadkich, w tym także żelazostopów produkowanych masowo (Fe-Si, Fe-Mn oraz Fe-Cr), jak również żelazostopów specjalnych, do których należy żelazomolibden, żelazowanad, żelazowolfram oraz żelazotytan. Niemal wszystkie z nich mają podobny wygląd, który kojarzy się z kamieniem o metalicznym wykończeniu, w związku z tym przed wyceną każdego z surowców dokonujemy zaawansowanej analizy spektrometrycznej, w celu ustalenia składu materiału, jaki trafia do naszej firmy.

Żelazostopy – ceny skupu

Ceny skupu żelazostopów podlegają ciągłym wahaniom i zależą przede wszystkim od rodzaju i jakości surowców, jakie oddawane są do skupu, ich ilości, a także czynników globalnych, na które wpływ ma m.in. popyt na rynku chińskim oraz wahania pary walutowej euro-dolar. W ostatnim czasie istotną kwestią, od której uzależnia się ceny żelazostopów, są problemy logistyczne oraz utrudnienia produkcyjne spowodowane epidemią koronawirusa. Warto jednak zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy ceny żelazomanganu nieco wzrosły, do czego przyczynił się stabilny popyt ze strony użytkowników końcowych, a także wysokie ceny rudy manganu.

W tym samym czasie ceny skupu żelazostopów, takich jak żelazochrom, wzrosły, do czego przyczynia się zmniejszona produkcja w Chinach. Jeśli natomiast chodzi o cenę skupu żelazomolibdenu, to ta w ostatnim czasie stopniowo spada, na co wpływ ma m.in. obecna sytuacja w Chinach. W Profes Recykling skupujemy żelazostopy w każdej ilości, a jeśli jest to potrzebne, odbieramy surowce również od klienta. Ceny skupu żelazostopów, jakie oferujemy, wciąż się zmieniają, dlatego też wszystkie osoby zainteresowane współpracą z nami oraz sprzedażą złomu zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Pozwoli nam to na przygotowanie szczegółowej oferty dotyczącej cen skupu żelazostopów w Profes.

    Napisz do nas