• technologia

Przetwarzanie odpadów – przetwarzanie plastiku – poznaj proces technologiczny Profes

Lata doświadczeń zarówno w gospodarce, przetwarzaniu odpadów jak i rozwijaniu parku maszynowego, pozwoliły nam na opracowanie optymalnego procesu technologicznego.

Nasz zakład posiada zaplecze umożliwiające płynne przyjmowanie, magazynowanie oraz precyzyjne przetwarzanie odpadów.

Każdego dnia podczas przetwarzania i dystrybucji odpadów wykorzystujemy min. Młyn Zerma, Pannizolo Flex Mobile, linię przetwarzania kabli Giudetti i wiele wspomagających zadania pojazdów i maszyn.

 • SEKTOR I

  Przyjęcie odpadów

  Miejsce akcji: budynek hali wraz z przyległym utwardzonym placem magazynowym.

  Czas start. Tu przyjmujemy odpady od przedsiębiorców. Ważymy ładunek na specjalnej, legalizowanej wadze samochodowej. Ponadto dokonujemy starannej ilościowej i jakościowej oceny wizualnej przyjmowanych odpadów. Tak odbywa się zaklasyfikowanie określonych odpadów do przetwarzania w poszczególnych maszynach i instalacjach.

  To robi wrażenie! Ilość odpadów przyjmowanych w skali roku to max. 5000 Mg.

 • SEKTOR II

  Magazynowanie odpadów

  Wszystko na swoim miejscu.

  Dla zachowania staranności optymalizacji procesu wyznaczyliśmy osobne obszary pracy. W zależności od zaklasyfikowania do przetwarzania w maszynach są trzy strefy wyładunku odpadów:

  • • tj. strefa dla Młyna Zerma,
  • • osobna strefa przed Młynem Pannizolo Flex Mobile
  • • linia przetwarzania kabli marki Giudetti

  SEKTOR II

 • SEKTOR IV

  Przetwarzanie odpadów

  Wiedza i technika.

  Przetwarzanie odpadów odbywa się w maszynach i liniach. Obsługę procesów zapewniają:

  • • Młyn Zerma – przede wszystkim wykorzystywany przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych i gumy,
  • • Młyn Panizzolo Flex Moblie – niezastąpiony przy procesie przetwarzania odpadów zawierających metale, odpadów zmieszanych zawierających metale, mieszanin metali i drewna,
  • • linia przetwarzania kabli, której specjalnością jest przetwarzanie odpadów kabli.
 • SEKTORY: V / VI

  Magazynowanie odpadów

  W obrębie hali, na końcu ciągu technologicznego odbywa się magazynowanie odpadów w wydzielonych sektorach. Z danego sektora – w zależności od rodzaju odpadów – surowiec ładowany jest na środki transportu samochodowego.

  SEKTOR V

  Ten sektor ‘obsługuje’ odpady metali po przetwarzaniu. Odbiorcą tego surowca są do huty lub odlewnie. Odpady będą dalej poddane procesom recyklingu. Mogą również być przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na obrót i przetwarzanie metali.

  SEKTOR VI: Tu znajdują się odpady tworzyw sztucznych. Przeznaczeniem tego surowca będzie dostawa do zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych.

  SEKTORY: V / VI

 • SEKTOR VI

  Przygotowanie do przetwarzania

  Efektywna gospodarka.

  Magazynowanie pozostałych w procesie odpadów wykonujemy by przygotować je do dalszego przetwarzania. W zależności od potrzeby mogą być również przekazane odpowiednim podmiotom wyspecjalizowanym w tym obszarze.

  Z tego sektora pozostałe odpady – w zależności od rodzaju – zostaną przetransportowane środkami transportu samochodowego wprost do dalszego przetwarzania i/lub recyklingu.

Sposoby pracy i technika zaangażowane w przetwarzanie i dalszą dystrybucję odpadów lub surowca dopracowaliśmy z myślą o komforcie naszych klientów.

Podział zadań i odpowiednie schematy postępowania pozwalają na zachowanie płynności pracy, redukcji czasu potrzebnego do wykonania czynności w łańcuchu technologicznym i wygody logistycznej kontrahentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach lub interesują Cię warunki handlowe, skontaktuj się z nami.

Dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji. Poznając Twoje oczekiwania, przedstawimy ofertę i przekażemy dodatkowe informacje.

Przejdź do strony: kontakt

Jak wygląda proces przetwarzania odpadów w Profes Recykling?

Wieloletnia obecność na rynku przetwarzania odpadów, jak również nieustanne prace nad rozwojem parku maszynowego pozwoliły nam na wypracowanie zaawansowanego, a zarazem najskuteczniejszego procesu przetwarzania odpadów w Profes Recykling. Wciąż udoskonalamy nasze zaplecze technologiczne i wdrażamy rozwiązania, które mają na celu zwiększać zarówno jakość naszych usług, a także możliwości optymalizacji procesów. Nasze działania skupione są wokół trzech głównych gałęzi, jakimi są: zakup surowców, magazynowanie ich w Profes Recykling, jak również precyzyjne przetwarzanie odpadów, w tym m.in. przetwarzanie plastiku. Stawiamy na jakość, dlatego też korzystamy z profesjonalnych, solidnych pojazdów i maszyn, takich jak m.in. Młyn Zerma, Panizzolo Flex Mobile oraz linia przetwarzania kabli Guidetti.

W zależności od rodzaju materiału na początku procesu przetwarzania odpadów przyjmujemy surowce od klientów i szukamy optymalnych rozwiązań transportowych, które zapewniają minimalne koszty, jak również neutralny wpływ na środowisko. Z dumą możemy stwierdzić, że każdego roku przyjmujemy do 5000 Mg surowców. Kolejnym krokiem jest magazynowanie odpadów w wyznaczonych przez nas miejscach, a następnie przetwarzanie odpadów, które odbywa się przy użyciu dedykowanych maszyn oraz linii produkcyjnych. Na tym etapie jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie surowce – począwszy od przetwarzania plastiku, aż po przetwarzanie złomu stalowego. Po przetworzeniu odpady są magazynowane w wydzielonych sektorach, które następnie są poddawane ponownemu recyklingowi lub przekazywane podmiotom, które posiadają stosowne pozwolenia na przetwarzanie określonych grup surowców.

Metody przetwarzania odpadów – jakie odpady utylizujemy?

Recykling to od wielu lat jedna z najbardziej efektywnych, a zarazem ekologicznych metod przetwarzania odpadów. Z roku na rok widzimy, jak zasoby naturalne Ziemi maleją – na naszej planecie mamy coraz mniej wody i surowców naturalnych, a coraz więcej śmieci. Odzyskiwanie surowców w wyniku zaawansowanych procesów przetwarzania odpadów jest zatem szansą dla nas wszystkich na to, by zatrzymać ten mechanizm i zadbać o środowisko naturalne. Co ważne, recykling to metoda, z której każdy z nas może skorzystać we własnym gospodarstwie domowym. Sortowanie codziennych odpadów i rozdzielanie poszczególnych grup śmieci, takich jak m.in. papier, szkło czy też tworzywa sztuczne, ułatwia pracę przedsiębiorstwom, które specjalizują się w przetwarzaniu plastiku oraz innych materiałów.

W Profes Recykling wciąż szukamy nowych rozwiązań, które pozwalają nam udoskonalać wypracowane do tej pory procesy przetwarzania odpadów. Spośród wielu dostępnych metod przetwarzania odpadów my wybraliśmy recykling tworzyw sztucznych, by móc w ten sposób przyczynić się do lepszego gospodarowania odpadami i odzyskiwania surowców, które można następnie ponownie wykorzystać w procesach produkcyjnych. Każdego dnia przetwarzamy plastik oraz metale żelazne i nieżelazne, których wydobycie i produkcja z rud jest nie tylko kosztowna, ale i niekorzystna dla środowiska. By dowiedzieć się więcej na temat wdrażanych przez nas procesów przetwarzania odpadów, zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

  Napisz do nas