• technologia

Poznaj proces technologiczny Profes

Lata doświadczeń zarówno w gospodarce, przetwarzaniu odpadów jak i rozwijaniu parku maszynowego, pozwoliły nam na opracowanie optymalnego procesu technologicznego.

Nasz zakład posiada zaplecze umożliwiające płynne przyjmowanie, magazynowanie oraz precyzyjne przetwarzanie odpadów.

Każdego dnia podczas przetwarzania i dystrybucji odpadów wykorzystujemy min. Młyn Zerma, Pannizolo Flex Mobile, linię przetwarzania kabli Giudetti i wiele wspomagających zadania pojazdów i maszyn.

 • SEKTOR I

  Przyjęcie odpadów

  Miejsce akcji: budynek hali wraz z przyległym utwardzonym placem magazynowym.

  Czas start. Tu przyjmujemy odpady od przedsiębiorców. Ważymy ładunek na specjalnej, legalizowanej wadze samochodowej. Ponadto dokonujemy starannej ilościowej i jakościowej oceny wizualnej przyjmowanych odpadów. Tak odbywa się zaklasyfikowanie określonych odpadów do przetwarzania w poszczególnych maszynach i instalacjach.

  To robi wrażenie! Ilość odpadów przyjmowanych w skali roku to max. 5000 Mg.

 • SEKTOR II

  Magazynowanie odpadów

  Wszystko na swoim miejscu.

  Dla zachowania staranności optymalizacji procesu wyznaczyliśmy osobne obszary pracy. W zależności od zaklasyfikowania do przetwarzania w maszynach są trzy strefy wyładunku odpadów:

  • • tj. strefa dla Młyna Zerma,
  • • osobna strefa przed Młynem Pannizolo Flex Mobile
  • • linia przetwarzania kabli marki Giudetti

  SEKTOR II

 • SEKTOR IV

  Przetwarzanie odpadów

  Wiedza i technika.

  Przetwarzanie odpadów odbywa się w maszynach i liniach. Obsługę procesów zapewniają:

  • • Młyn Zerma – przede wszystkim wykorzystywany przy przetwarzaniu tworzyw sztucznych i gumy,
  • • Młyn Panizzolo Flex Moblie – niezastąpiony przy procesie przetwarzania odpadów zawierających metale, odpadów zmieszanych zawierających metale, mieszanin metali i drewna,
  • • linia przetwarzania kabli, której specjalnością jest przetwarzanie odpadów kabli.
 • SEKTORY: V / VI

  Magazynowanie odpadów

  W obrębie hali, na końcu ciągu technologicznego odbywa się magazynowanie odpadów w wydzielonych sektorach. Z danego sektora – w zależności od rodzaju odpadów – surowiec ładowany jest na środki transportu samochodowego.

  SEKTOR V

  Ten sektor ‘obsługuje’ odpady metali po przetwarzaniu. Odbiorcą tego surowca są do huty lub odlewnie. Odpady będą dalej poddane procesom recyklingu. Mogą również być przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na obrót i przetwarzanie metali.

  SEKTOR VI: Tu znajdują się odpady tworzyw sztucznych. Przeznaczeniem tego surowca będzie dostawa do zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych.

  SEKTORY: V / VI

 • SEKTOR VI

  Przygotowanie do przetwarzania

  Efektywna gospodarka.

  Magazynowanie pozostałych w procesie odpadów wykonujemy by przygotować je do dalszego przetwarzania. W zależności od potrzeby mogą być również przekazane odpowiednim podmiotom wyspecjalizowanym w tym obszarze.

  Z tego sektora pozostałe odpady – w zależności od rodzaju – zostaną przetransportowane środkami transportu samochodowego wprost do dalszego przetwarzania i/lub recyklingu.

Sposoby pracy i technika zaangażowane w przetwarzanie i dalszą dystrybucję odpadów lub surowca dopracowaliśmy z myślą o komforcie naszych klientów.

Podział zadań i odpowiednie schematy postępowania pozwalają na zachowanie płynności pracy, redukcji czasu potrzebnego do wykonania czynności w łańcuchu technologicznym i wygody logistycznej kontrahentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach lub interesują Cię warunki handlowe, skontaktuj się z nami.

Dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji. Poznając Twoje oczekiwania, przedstawimy ofertę i przekażemy dodatkowe informacje.

Przejdź do strony: kontakt